X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی


                                        


داشتم فکر کی کردم که چرا اطراف من آدم درست و حسابی نیست که ناگهان جرقه ای در تاریکی ذهنم زده شده و ندایی آمد که دیگر چی میخواستی؟ناشکری تا کی؟این همه متخصص پیوند دور و برت هستن.....متخصصانی که طوری گوز و شقیقه را به هم پیوند میزنند که تشخیص اینکه کدام گوز و کدام شقیقه است مشکل است.باور کنید دروغ نمی گویم.برای اثبات آن کافیست انتقادی از آنها کنید یا بحثی را مطرح کنید آنوقت است که این عزیزان,تخصص خود را بکار گرفته چشم بسته گوز را به شقیقه و یا بلعکس پیوند میزنند طوری که جای بخیه هم نماند.البته خیلی از آنها تنها خودشان معتقدند که پیوندشان اصلا ضایع نیست ولی از دور زار میزند که عضوغیرطبیعی و پیوندیست.

ذاتا این افراد تفاوت دو واژه گفتمان و ریدمان را درست درک نکرده اند و به دنبال آن عمدا(و یا سهوا) این دو را برعکس به کار میگیرند و بحث را از مسیر اصلی منحرف و به حاشیه می کشند و در بهترین وضعیت خودشان را تبرئه میکنند,حتی گاها تا جایی پیش می روند که شما به دنبال شاهد برای دم نداشتن خرتان در کرگی بروید.......


راه حل:


           

میگن با خوک کشتی نگیر چرا که تو لجن مال می شوی و او از اینکار لذت می برد.پس بهترین کار در برخورد با این افراد درگیر نشدن و مباحثه نکردن با آنهاست چرا که در این ریدمان تنها کسی که ضرر میکند شمایید