X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
۱-توصیه می شود که بزرگسلان ریتالین را با شکم خالی مصرف کنند.هر چند ممکن است احتمال ایجاد ناراحتی معده بالا برود.در این حالت حدود نیم الی یک ساعت لازم است تا اثرات دارو ظاهر شود.

۲-در صورت استفاده از ریتالین زیر زبانی حدود ۳ دقیقه طول می کشد تا اثرات آن ظاهر شود.(نصف قرص ریتالین را زیر زبانتان بگذارید و اجازه دهید جذب شود.)

۳-هیچگاه فراموش نکنید که اثر دارو پس از ۴ الی ۶ ساعت از بین می رود.چنانچه شب قبل از امتحان بیدار بوده اید حدود یک الی دو ساعت قبل از امتحان ۱ قرص مصرف کنید.