X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

یکی از دوستان در قسمت نظرات ذکر کرده بودند که شربت تئوفیلین-جی حاوی اتانول است.با بررسی چند مارک متفاوت در ترکیب هیچ کدام اتانول وجود نداشت و تنها ترکیب اضافی ساخارین(به عنوان شیرین کننده) بود

ویرایش: 

استفاده از تئوفیلین برای افزایش تمرکز اصلا توصیه نمیشه....