X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

 

آیا ریتالین در  ادرار ردیابی می شود ؟ 


امروزه با استفاده از تست‌های نواری سریع (Test strip/ Rapid test) که سریع و در مطب قابل انجام است. می توان اکثر مواد مخدر را در ادرار ردیابی کرد اما ریتالین چه ؟  

این تست ها قادر به کشف ریتالین در ادرار نیستند اما

مصرف ریتالین به مقدار بیشتر از ۳ عدد در روز می تواند تا ۲۵ در صد ازمایش ادرارمربوط به متامفتامین را مثبت کاذب کند . 

امروزه هیچ تست ادرای برای ریتالین در ایران نیست و مصرف روزی ۳ عدد از ان هیچ تستی را مثبت نمی کند . حتی تست متامفتامین مثبت کاذب نمی شود .

در ایلات متحده امریکا به دلیل استفاده ار ریتالین بین سربازان ازمایشگاه سو مصرف مواد مخدر امریکا SAMHSA  فقط قادر است حتی وجود مقدار مصرف ۳ قرص ریتالین را در ادرار یا مو نشان دهد . 

البته حتی در امریکا هم موادی مثل Didrex ، dextroamphetamine ، methphenidate ، ریتالین ، pemoline  در ازمایشکاهای معمولی قادر به ردیابی نیست . 


پس اگر شما را در حال اسنیف ریتالین گرفتند.خونسردی خودتان را حفظ کنید و بگویید که فردا برویم برای تست