X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

حتما هنگامی که میخواهید دو یا چند دارو را به صورت همزمان استفاده کنید ترجیح میدهید که از تاثیر متقابل دو دارو بر یکدیگر اطمینان حاصل نمایید.با مراجعه به لینک زیر و وارد نمودن نام دو دارو میتوانید از تداخل یا عدم تداخل دو دارو مطمئن شوید.                                      


 

http://www.drugs.com/drug_interactions.html